Základní obchodní politika:

1. KOMPLETACE
 • všechny položky uvedené v zákaznickém ceníku na prodejnách nebo na e - shopu jsou na skladech neustále k dispozici pro okamžitý odběr, ostatní materiály obstaráme pro zákazníky na zakázku
 • podle konkrétní objednávky zkompletujeme do jedné zakázky všechny druhy materiálů včetně dělení a dalších služeb
2. DĚLENÍ A ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ
 • všechny druhy materiálů dělíme dle požadavků zákazníka (pálení, řezání, stříhání)
 • další významnou a neustále rozvíjenou oblastí služeb vedle dělení je ohýbání betonářské výztuže a svařovaných sítí podle dodané výkresové dokumentace (armovna)
3. DOPRAVA ZAKÁZEK
 • jako důležitou součást služeb zajišťujeme zákazníkům dopravu připravených zakázek na požadované místo vlastní nebo najatou dopravou u smluvních dopravců
 • u vlastní dopravy jsme schopni zajistit vyložení materiálů na místě pomocí hydraulické ruky
 • můžeme zajistit dopravu zakázek do centrální zóny Prahy nebo dopravu o víkendu
4. RYCHLOST
 • uvědomujeme si důležitost rychlosti zpracování zakázek ve všech fázích odbavení jako jeden z parametrů spokojenosti zákazníka, a proto se snažíme o optimální rychlost zpracování nabídek, administrativním odbavení, přípravě, nakládce a dopravě zakázek
 • v rámci dobré produktivity se snažíme o optimální rychlost také ve všech ostatních procesech uvnitř firmy
5. SERIÓZNOST
 • jsme seriózní firmou, která si váží slušných a poctivých zákazníků
 • naší snahou je vést k serióznímu a morálnímu postoji všechny zaměstnance a šířit pozitivní přístup uvnitř i vně firmy
 • za samozřejmost pokládáme placení svých závazků v termínu, dodržování zákonů a předpisů, otevřenou komunikaci a poskytování informací o naší firmě
 • ve firmě je stanovena jasná organizační struktura, která zachycuje systém řízení a odpovědnosti vedoucích pracovníků
 • jsou určeny povinnosti a kompetence zaměstnanců, kteří se podílí na vývoji firmy svým aktivním zapojením do pracovních procesů
 • přes vytvořený komunikační systém jsou informování jak zákazníci a dodavatelé, tak zaměstnanci o důležitých změnách a je podchycena zpětná vazba
 • rozhodování při řízení procesů a řešení situací se děje na základě skutečně zjištěných faktů a analýz z průběžně sledovaných údajů ve statistikách
 • vedení firmy neustále usiluje o zvyšování efektivnosti svých procesů a jejich prostřednictvím o trvalé zlepšování systému managamentu jakosti