Finančními a materiálními dary podporujeme oddíl experimentální archeologie MAMUTI. Je to dětský oddíl při Domě dětí a mládeže na Praze 7, založený v roce 1980. Kromě hlavní náplně se zabývá též turistikou, tábornictvím, poznáváním a ochranou přírody. Více na www.mamuti.cz.