• SOHM je právnickou osobou sdružující obchodníky s hutními materiály v České republice, registrovanou u OÚ městské části Praha 1 na základě zákona č. 40/1964 Sb. 2 § 20
  • SOHM je dobrovolnou zájmovou organizací obchodních subjektů, které podnikají v oborech hutních materiálů prostřednictvím skladů i úpravárenských kapacit na území ČR
  • SOHM je seskupení, které nesleduje politické cíle a nedotýká se samostatnosti a právní subjektivity členů, ani jejich podnikatelských aktivit
  • cílem SOHM je vzájemná výměna zkušeností z oboru, spolupráce s dodavatelskými subjekty, informovanost o výrobě a dovozu výrobů, o novinkách v oblasti skladování, logistiky a certifikace, organizace setkávání se zahraničními obchodními partnery a v neposlední řadě využívání programů vzdělávání a podpora při vytváření lepších podmínek pro malé a střední podniky
  • k dubnu 2014 je v SOHM organizováno 36 firem
KONTAKT: Ing. Jan Stehlík, tajemník SOHM, tel./fax: 224 805 137.

Kliknutím na obrázek se zobrazí v plné velikosti.