Nabízíme k okamžitému pronájmu nevyužívané prostory, které jsou součástí areálu se zavedenou prodejnou hutních materiálů. Jedná se o plochu cca 3.000m²  venkovních zpevněných ploch a až cca 870 m² vnitřních skladovacích ploch.

Volné skladovací plochy se nacházejí v Pardubicích Semtíně u hlavní příjezdové komunikace od Lázní Bohdaneč. Prostory jsou ve vlastnictví společnosti Kondor, s.r.o.. 
 
Venkovní plochy je možno obsluhovat pomocí věžového jeřábu. Ve stávající administrativní budově je k dispozici kancelář s vlastním sociálním zařízením, dále je možné využívat šaten pro provozní pracovníky. Pro podrobnější informace je možné samotný prostor navštívit a prohlédnout v průběhu běžné pracovní doby.
 
V případě zájmu o bližší informace kontaktujte pana Jiřího Mlynáře (ředitel provozu) na telefonu 603 843 266.

25.02.2014