Drazí přátelé,

chtěli bychom poděkovat Českému červenému kříži, že nám dal možnost pomoct tam, kde je nejvíce potřeba. Není to mnoho, ale snad náš speciální vozík splní svůj účel.

Velký dík patří také chlapům z naší zámečnické dílny, že ho celý ochotně a poctivě svařili. Jinak to ani neumí.

Poděkování za Kondor převzal ředitel provozu Jiří Mlynář.


10.04.2019