Vývoj událostí v zatopeném Radotíně:

Pondělí 10.6.2013


Pobočka Radotín je připravena na své zákazníky, kteří nemohli, z důvodů povodní,  jezdit celý minulý týden pro hutní materiál. Zprovoznění proběhlo díky 150 ti procentnímu nasazení všech zaměstnanců, z nichž někteří pracovali i o víkendu a připravili vše tak, aby odbavování zákazníků probíhalo bez větších problémů.Pátek  7.6.2013


Všechna snaha směřuje k tomu, aby voda z Radotína zmizela a život se pomalu vracel do normálních kolejí.

Čtvrtek 6.6.2013


Tak, jako bájný pták Fénix vstal z popela, tak se i KONDOR, který má ve znaku zástupce ptačí říše, vynořuje z vody a začíná se skvět v celé své kráse. Děláme vše proto, abychom mohli začít naplno fungovat. Při pohledu na následující fotky by asi málokdo věřil, že tu ještě před 48 hodinami bylo téměř vše pod vodou.


Středa 5.6.2013


Třetí den poté nás přivítal jasnou oblohou bez mraků, což v kontextu s předchozími dny, byla konečně výborná zpráva pro nás všechny. Voda klesla o dalších 30 cm a dostala se mimo areál, tudíž nic nebránilo vrhnout se do generálního úklidu. Naštěstí celý den nám počasí přálo, a proto se podařilo významně pokročit v odstraňování následků povodní.
 
Ráno se sešlo kolem 50 zaměstnanců radotínské provozovny včetně kolegů z centrály. Polovina z nás se vrhla na úklid administrativní budovy a druhá polovina se věnovala vyvážení materiálů z radotínského skladu, ve kterém bylo potřeba vyčistit podlahu od nánosů bahna a dalších nečistot.

Kolem 16:00 hod. byl dokončen generální úklid přízemí administrativní budovy a byla vyčištěna většina podlahové plochy ve skladu. Během dne se podařilo zajistit agregát s dostatečným výkonem, který pokryje dodávku elektrické energie celého centrálního skladu a horního patra administrativní budovy.

Ve 21:00 hod. byl agregát zapojen a bylo provedeno kontrolní připojení s pozitivním výsledkem.

Úklid zázemí prodejeDispečink Radotín

Vysoušenípovodňové vysoušení
Úterý 4.6.2013

Druhý den poté a hned na začátku dochází k šíření informace o zatopení centrály a administrativní budovy v úrovni 0,5 - 1,0 metru. Podobně jako v pondělí se i dnes kolegům podařilo dostat do areálu, jednak kvůli doplnění paliva do generátoru a zároveň ke zjištění rozsahu škod.

  areál pod vodou   

K velké úlevě dochází kolem 9:15 hod., kdy přichází informace, že centrála na rozdíl od okolí, nebyla vodou vůbec zasažena. Pouze administrativní budova a hala určená pro maloprodej, byly zaplaveny do výšky 30 cm, což oproti záplavě z roku 2002, kdy voda dosahovala výšky přes 2,0 metry, je skutečně "zanedbatelná" výška.

      
Odpoledne po zasedání protipovodňové komise městské části Prahy 5 v Radotíně, byla na vlastní nebezpečí povolena kontrola objektu vedením společnosti. Voda od rána klesla o dalších 20 cm, a proto došlo k rozhodnutí, že hned zítra se začne s generálním úklidem administrativní budovy a haly pro maloprodej.

       

Tohoto bude účastno okolo 30 zaměstnanců, kterým podobně jako zbylým, kteří pracují na ostatním provozonách, fungujících v provizorních podmínkách, patří velké poděkování za jejich přístup k nelehké situaci, ve které se společnost Kondor nachází.

Stále platí, že centrální sklad je mimo provoz i kvůli vypnutí elektrické energie v celé postižené oblasti. Nicméně naší snahou bude alespoň vyvézt již připravené zakázky tak, abychom vyšli maximálně vstříc našim zákazníkům.


Pondělí 3.6.2013

V průběhu dne, s ohledem na postup vody, se podařilo nahodit náhradní generátor a tím zabezpečit chod IS na všech provozovnách vyjma Radotína. Bohužel se nepotvrdilo původní tvrzení, že kulminace proběhne v dopoledních hodinách. 

Zhruba v 16:00 hodin dosahovala vzdálenosti zhruba půl metru od hlavní administrativní budovy. Nicméně další vývoj signalizoval dramatický průběh. V průběhu večerních a nočních hodin, se očekává další přílivová vlna Berounky směrem od Berouna. Navíc dochází k upouštění vody z přehrad Orlík, Slapy, což taktéž nevěstí  nic dobrého. 

 
13.06.2013