Registr zahrnuje společnosti, které nemají vůči svým obchodním partnerům, státním orgánům žádné pohledávky ve lhůtě delší než 30 dnů. Společnost Kondor, s.r.o. dosáhla skóringu AAA s průměrem dvou dnů prodlení od data splatnosti faktur.03.12.2014