V našem centrálním skladě nyní vedeme nové délky velkých nosníků I, IPE, U, HEA, a HEB. Díky tomu jsme schopni rychleji uspokojit Vaši poptávku na tyto nadstandardně velké profily. Nabízíme dělení těchto nosníků na pásových pilách (řezy rovné i pod úhlem) s možností dodání přesných délek beze zbytku.

Profil 12 m 14 m 15 m 18 m 20 m Profil 12 m 14 m 15 m 18 m 20 m
I 300 x x x x   HEA 300       x x
IPE 300 x x x x   HEA 320       x x
IPE 330 x x     x HEA 340       x  
IPE 360       x x HEA 360       x  
IPE 400       x x HEB 300       x  
U 400       x x            

17.06.2014