Byla vyměněna kompletně řezací hlava společně s držákem plazmového hořáku. V rámci odstávky bylo uskutečněno školení technologů a paličů a zároveň byl nahrán nový software.

Pro vás pálíme vždy rychle, přesně a kvalitně.

31.01.2014