Namísto stávajícího bankovního účtu vedeného u KB, a.s. bude nový účet veden u Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka Praha 2.

Nové číslo účtu 10555245/6200, bankovní účet vedený u ČS, a.s. zůstává i nadále v platnosti.
18.12.2012