Nechejte si u nás materiál pozinkovat a získáte tak dlouhodobou protikorozní ochranu, která nevyžaduje žádné dodatečné úpravy. Zařídíme pro vás žárové pozinkování materiálu u nás zakoupeného, ale i vámi dovezeného, a to dle normy ČSN EN ISO 1461. Pozinkování vám doporučujeme jako doplněk k zámečnicky upravenému materiálu (svaření, ohyby plechů apod.)

Žárovým zinkováním se rozumí namáčení ocelových dílů do tekutého zinku o teplotě 450°C. Mezi železem a zinkem dojde k reakci a na materiálu se vytvoří ochranný povlak.

Pro pozinkování vlastního materiálu zákazníka je třeba dodržet zásady správné konstrukce.

V případě zájmu o tuto službu můžete jako sběrné místo využít kteroukoli z našich 8 poboček.

Potřebujete jekly, úhelníky, plochou ocel nebo trubky?

Jekly, úhelníky, plochou ocel nebo trubky si můžete včetně pozinkování objednat on-line. Nebo přijeďte na některou z našich provozoven.

Ceník zinkování

Hmotnost materiálu [kg] Cena [Kč/kg] bez DPH
1 - 10 50,-
11 - 50 35,-
51 -100 27,-
101 - 300 24,-
301 - 600 21,-
601 - 1 000 20,-
1 001 - 3 000 19,-
nad 3 000 18,-

Cena za pozinkování se počítá z hmotnosti materiálu po pozinkování (nárůst hmotnosti může být až 5%). V případě nutnosti vrtat dodatečné technologické otvory do materiálu zákazníka účtujeme 20 Kč bez DPH za jeden otvor. Ceny jsou platné od 1. 7. 2017. Ceny za pozinkování nestandardních materiálů stanovujeme individuálně. Mezi nestandardní materiály patří: kari sítě, tahokov, tenké plechy a.j.


Zásady správné konstrukce

Rámová konstrukce

U rozevřených konstrukcí může dojít při zinkování a přepravě k problémům. Rovné stavební díly lze lépe a hospodárněji pozinkovat.

U svařovaných konstrukcí je nutné vyříznout na konci "V" zářezy, nebo vyvrtat díry. Nevznikají tak nepozinkovaná místa nebo zadržení zinku v kapsách.

V případě zinkování vlastního materiálu zákazníka musí být všechny technologické otvory viditelné. Konstrukce se skrytými otvory k zinkování nepřijímáme.

Zároveň je třeba věnovat zvláštní pozornost i orientaci výtokových otvorů. Pro zinkaře je výhodné, když jsou všechny výtokové otvory orientovány jedním směrem.

Pro návrh vtokových a odvětrávacích otvorů použijte tabulku níže.


Zavěšování

Vtokové a odvětrávací otvory umístit pokud možno svisle pod zavěšovacímí otvory.


Nevhodné pro zinkování

  • Barva na materiálu
  • Extrémně mastný materiál
  • Hloubková koroze
  • Struska na svárech
  • Nevhodné konstrukční řešení

Praktická doporučení

Max. rozměry svařenců jsou 7,5 x 1,35 x 2,4 m. V případě větších rozměrů je cena kalkulována individuálně.

Závity a drobné otvory zhotovit po zinkování nebo je ochránit před pozinkováním.

V závislosti na síle materiálu zajistěte vždy minimálně 1 mm vůli u všech ploch určených ke slícování.

Lícované plochy je obvykle nutno vhodným způsobem ochránit před pozinkováním.

Pokud je to možné, vyhněte se přeplátovaným povrchům. Pokud to není možné, je třeba dodržet doporučení týkající se odvzdušnění.

K žárově zinkovaným konstrukcím patří žárově zinkované spojovací součásti.

Vyhněte se rozměrným nevyztuženým plochám z tenkého plechu. S velkou pravděpodobností se budou deformovat.

Díry pro šrouby vrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr.

Nerovnost povrchu, sváry, okuje a hloubková koroze zůstávají po pozinkování viditelné.

U profilů tvarovaných za studena může docházet k zesílení zinkovaného povlaku v pruzích po směru tažení.

S žárově pozinkovanou ocelí můžete manipulovat bez obav z kontaminace zinkovým povlakem.

Různorodost použitého materiálu, konstrukce (plech, profilová ocel,...), tloušťky způsobují při ochlazování různý vzhled povrchu a deformace.

Při svařování nepoužívejte silikonové nátěry proti rozstřiku. Na dílech nesmí být zbytky barvy, nečistoty atd. Tyto povrchy se nejen nepozinkují, ale mohou být zinkovnou i zamítnuty.


Bílá rez

Žárové zinkování je protikorozní systém, u něhož není garantován dekorativní účinek. Stříbrný povlak a lesk čerstvě pozinkovaného materiálu vyzraje a během několika týdnů přejde do matné šedé barvy jako důsledek reakce mezi zinkem a vzduchem. Norma ČSN EN ISO 1461 výslovně stanoví, že na napadení povlaku žárového povlaku bílou rzí nelze uplatnit reklamaci, její výskyt nesouvisí s kvalitou naneseného povlaku žárového zinku.Obecné podmínky

Žárové zinkování je prováděno dle normy ČSN EN ISO 1461.

Zákazník je povinen předat materiál v takovém stavu, aby bylo možno pozinkování provést. Materiál nesmí být znečištěn barvou ani jinými nečistotami, zbytky po válcovacích olejích, nesmí být nad obvyklou míru mastný, nesmí být napaden hloubkovou korozí, na svárech nesmí být struska a na materiálu musí být navrtány nátokové a odvzdušňovací otvory a oka pro zavěšení dle pokynů zhotovitele.

Výrobky řezané plamenem, laserem nebo plazmou musí mít odhraněné hrany a obroušené pálené plochy.

Za čistotu všech uvnitř dutých prostorů u výrobků, předaných k pozinkování, odpovídá zákazník.

Zákazník se dále zavazuje, že materiál určený pro žárové zinkování splňuje svým chemickým složením vhodnost tohoto materiálu pro vlastní zinkování.

Svarové spoje nesmí obsahovat žádné zápaly, póry, či jiné nepřípustné vady.

Zákazník je povinen písemně upozornit na skutečnost, že po zinkování bude na výrobek nanášena barva, jaká a jakou technologií.


Návrh vtokových a odvětrávacích otvorů

Rozměr dutých profilů [mm] (menší než) Minimální průměr děr [mm], při jejich počtu
1 otvor 2 otvory 4 otvory
15 15 20 x 10 8    
20 20 30 x 15 10    
30 30 40 x 20 12 8  
40 40 50 x 30 14 10  
50 50 60 x 40 16 12 10
60 60 80 x 40 20 12 10
80 80 100 x 60 20 12 12
100 100 120 x 80 25 16 12
120 120 160 x 80 30 25 20
160 160 200 x 120 40 25 20
200 200 260 x 140 50 30 25

Galerie

Zavřít (Esc)