Společnost Kondor, s.r.o. se již od svého vzniku aktivně podílí na podpoře sportovních, zájmových a společenských aktivit určených široké veřejnosti. Podpora aktivit za nimiž stojí nadšenci, kteří nehledí na vlastní profit, ale jejich primární snahou je zlepšit podmínky pro potřebné.

Odměnou nám budiž skutečnost, že práce našich partnerů, nezůstává bez odezvy, o čemž svědčí skutečnost, že jimi pořádané akce jsou vyhledávány a tím i hojně využívány.

Nelze vyjmenovat všechny akce na kterých jsme se finančně či materiálně podíleli, proto přinášíme, alespoň výčet některých realizovaných.