Na základě zákona 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, zavedla firma KONDOR, s.r.o. pro své zaměstnance

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM


pro možnost podávat oznámení týkající se protiprávní činnosti. Postup pro podání oznámení je stanoven ve VNITŘNÍ SMĚRNICI ochrana oznamovatelů – vnitřní oznamovací systém, která je pro zaměstnance firmy KONDOR, s.r.o. dostupná na vnitropodnikovém informačním systému. Ve směrnici jsou popsány způsoby podání oznámení.

Společnost KONDOR, s.r.o. vylučuje oznámení od třetích osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle §2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.