icon-pozink icon-warnTriangle icon-sclock icon-knowledge icon-bubbleQuest icon-holes icon-crane icon-ram icon-document icon-money icon-galery icon-stop

Nechejte si u nás materiál pozinkovat a získáte tak dlouhodobou protikorozní ochranu, která nevyžaduje žádné dodatečné úpravy. Zařídíme pro vás žárové pozinkování materiálu u nás zakoupeného, ale i vámi dovezeného, a to dle normy ČSN EN ISO 1461. Pozinkování vám doporučujeme jako doplněk k zámečnicky upravenému materiálu (svaření, ohyby plechů apod.)

Žárovým zinkováním se rozumí namáčení ocelových dílů do tekutého zinku o teplotě 450°C. Mezi železem a zinkem dojde k reakci a na materiálu se vytvoří ochranný povlak.Nechejte váš materiál ochránít opravdu dlouhodobě

 • Pozinkování jeklů, trubek, úhelníků... si můžete objednat on-line. Nebo přijeďte na některou z našich 8 provozoven.
 • Požadavek na pozinkování běžného hutního materiálu stačí vyplnit do poznámky položky při vkládání ko košíku.
 • Některé běžné jekly máme skladem už i pozinkované.
 • Pro pozinkování zámečnicky upraveného a vlastního materiálu nás prosím kontaktujte.
 • Pro pozinkování vlastního materiáluV případě zájmu o tuto službu můžete jako sběrné místo využít kteroukoli z našich poboček. zákazníka je třeba dodržet zásady správné konstrukce (stáhnout)

Navigace


Ceník zinkování

 • Cena za pozinkování se počítá z hmotnosti materiálu po pozinkování (nárůst hmotnosti může být až 5%).
 • V případě nutnosti vrtat dodatečné technologické otvory do materiálu zákazníka účtujeme 20 Kč bez DPH za jeden otvor.
 • Ceny za pozinkování nestandardních materiálů (kari sítě, tahokov, tenké plechy a.j.) stanovujeme individuálně.
 • Ceny jsou platné od 2. 1. 2024.
Hmotnost materiálu [kg] Cena bez DPH [Kč/kg]
1 - 50 52,00
51 -100 32,00
101 - 300 29,00
301 - 600 26,00
601 - 1 000 25,00
nad 1 000 Individuálně

Zásady správné konstrukce

Obecné podmínky

Žárové zinkování je prováděno dle normy ČSN EN ISO 1461.

Zákazník je povinen předat materiál v takovém stavu, aby bylo možno pozinkování provést. Materiál nesmí být znečištěn barvou ani jinými nečistotami, zbytky po válcovacích olejích, nesmí být nad obvyklou míru mastný, nesmí být napaden hloubkovou korozí, na svárech nesmí být struska a na materiálu musí být navrtány nátokové a odvzdušňovací otvory a oka pro zavěšení dle pokynů zhotovitele.

Rozměry vany pro žárové zinkování jsou 7,5 x 1,5 x 2,5 m. Pozinkování dílů blížících se těmto rozměrům je nutné předem konzultovat.

Výrobky řezané plamenem, laserem nebo plazmou musí mít odhraněné hrany a obroušené pálené plochy.

Za čistotu všech uvnitř dutých prostorů u výrobků, předaných k pozinkování, odpovídá zákazník.

Zákazník se dále zavazuje, že materiál určený pro žárové zinkování splňuje svým chemickým složením vhodnost tohoto materiálu pro vlastní zinkování.

Svarové spoje nesmí obsahovat žádné zápaly, póry, či jiné nepřípustné vady.

Zákazník je povinen písemně upozornit na skutečnost, že po zinkování bude na výrobek nanášena barva, jaká a jakou technologií.


Rámová konstrukce

U rozevřených konstrukcí může dojít při zinkování a přepravě k problémům. Rovné stavební díly lze lépe a hospodárněji pozinkovat.

Za pozinkování rozměrných neskladných konstrukcí může být účtován příplatek až 100 %.Návrh technologických otvorů

U svařovaných konstrukcí je nutné vyříznout na konci "V" zářezy, nebo vyvrtat díry. Nevznikají tak nepozinkovaná místa nebo zadržení zinku v kapsách.

V případě zinkování vlastního materiálu zákazníka musí být všechny technologické otvory viditelné. Konstrukce se skrytými otvory k zinkování nepřijímáme.


Zároveň je třeba věnovat zvláštní pozornost i orientaci výtokových otvorů. Pro zinkaře je výhodné, když jsou všechny výtokové otvory orientovány jedním směrem.

Pro návrh počtu a velikosti vtokových a odvětrávacích otvorů použijte tuto tabulku (rozklikněte).


Tvar a rozměry průřezu (mm) Počet a umístění otvorů nebo výřezů na každém konci dutého dílu
Kruhový Čtvercový Obdélníkový Průměr otvoru (mm) Velikost výřezu (mm) Průměr otvoru uprostřed (mm)
15151010
202030 × 151010
303040 × 2012121010
404050 × 301414121210
505060 × 4016161212101013
606080 × 402020121210101512
8080100 × 602520161612122015
100100120 × 803025202014152520
120120160 × 803530252520203025
160160200 × 120454035302520403035
200200260 × 14060504035302550355040
300300350 × 250605545407555807075
400400450 × 2508075605010075110100110
500500600 × 30010090756512590140125135
600600700 × 4001201108575150110170150165
Poznámka 1: Šedě vybarvené otvory nebo odříznutí označují otvor nebo odříznutí na opačném konci dutého dílu.
Poznámka 2: Velikost odříznutí uvedená v této tabulce se týká délky na přilehlé straně (nikoliv po uhlopříčce).
Poznámka 3: Položky v tabulce, které nejsou použitelné, jsou proškrtnuty („—“).


Zavěšování

Vtokové a odvětrávací otvory umístit pokud možno svisle pod zavěšovacímí otvory.Bílá rez

Žárové zinkování je protikorozní systém, u něhož není garantován dekorativní účinek. Stříbrný povlak a lesk čerstvě pozinkovaného materiálu vyzraje a během několika týdnů přejde do matné šedé barvy jako důsledek reakce mezi zinkem a vzduchem. Norma ČSN EN ISO 1461 výslovně stanoví, že na napadení povlaku žárového povlaku bílou rzí nelze uplatnit reklamaci, její výskyt nesouvisí s kvalitou naneseného povlaku žárového zinku.

skladová dostupnost materiálu na všech pobočkách


Nevhodné pro zinkování

 • Barva na materiálu
 • Extrémně mastný materiál
 • Hloubková koroze
 • Struska na svárech
 • Nevhodné konstrukční řešení


Praktická doporučení

 • Závity
  Závity a drobné otvory zhotovit po zinkování nebo je ochránit před pozinkováním.
 • Lícování ploch
  V závislosti na síle materiálu zajistěte vždy minimálně 1 mm vůli u všech ploch určených ke slícováníLícované plochy je obvykle nutno vhodným způsobem ochránit před pozinkováním.
 • Přeplátované povrchy
  Pokud je to možné, vyhněte se přeplátovaným povrchům. Pokud to není možné, je třeba dodržet doporučení týkající se odvzdušnění.
 • Spojování
  K žárově zinkovaným konstrukcím patří žárově zinkované spojovací součásti.
 • Tenké plechy
  Vyhněte se rozměrným nevyztuženým plochám z tenkého plechu. S velkou pravděpodobností se budou deformovat.
 • Díry pro šrouby
  Díry pro šrouby vrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr.
 • Viditelné nedokonalosti
  Nerovnost povrchu, sváry, okuje a hloubková koroze zůstávají po pozinkování viditelné.
 • Síla vrstvy
  U profilů tvarovaných za studena může docházet k zesílení zinkovaného povlaku v pruzích po směru tažení.
 • Nezávadnost
  S žárově pozinkovanou ocelí můžete manipulovat bez obav z kontaminace zinkovým povlakem.
 • Různorodost materiálu
  Různorodost použitého materiálu, konstrukce (plech, profilová ocel,...), tloušťky způsobují při ochlazování různý vzhled povrchu a deformace.
 • Čistota
  Při svařování nepoužívejte silikonové nátěry proti rozstřiku. Na dílech nesmí být zbytky barvy, nečistoty atd. Tyto povrchy se nejen nepozinkují, ale mohou být zinkovnou i zamítnuty.


Galerie

Zavřít (Esc)