Ohýbání betonářské výztuže a betonářských sítí patří bezesporu mezi základní pilíře námi poskytovaných služeb. Rostoucí poptávka a požadavky zákazníků vedly k podstatnému rozšíření technického vybavení armovny. Zvýšil se tím počet zpracovávaných zakázek bez rozdílu velikosti a podstatně se zkrátila doba výroby.

Garantujeme:
  • Nezávazné zpracování cenové nabídky
  • Rychlé, přesné a kvalitní zpracování zakázky
  • Oštítkování jednotlivých pozic pro snadnou orientaci
  • Zkompletování zakázky s dalšími druhy hutních materiálů
  • Možnost výběru ze široké nabídky doplňkového sortimentu

Stříhání a ohýbání výztuže

Armovna je vybavena několika automatickými a ručními stroji, a proto zpracováváme zakázky bez rozdílu objemu v předem odsouhlaseném termínu přesně dle vašich požadavků.

Potřebujete betonářskou výztuž?

Betonářskou výztuž si můžete včetně stříhání, ohýbání nebo dopravy objednat on-line. Nebo přijeďte osobně na některou z našich prodejen.

Stříhání a ohýbání betonářských sítí

Betonářské sítě do délky 3,0 m vám nastřiháme na požadované rozměry na automatické stříhačce. Nestandardní tvary a průměry dělíme pomocí technologie autogen. Betonářské sítě ohneme až do délky 3,0 m dle vašich požadavkůZ technických důvodů není možné sítě ohýbat do oblouku. a nákresů. Výhoda ohýbaných sítí spočívá v tom, že je lze v některých případech využít jako náhradu běžně používané ohýbané výztuže.

Potřebujete kari sítě?

Betonářské kari sítě si můžete včetně dělení, ohýbání a dopravy objednat on–line. Nebo přijeďte osobně na některou z našich prodejen.

Výroba spirál a oblouků

Automatické stroje – třmínkovačky, které ke své výrobě používají svitkovou výztuž, umožňují výrobu spirál, kruhů v libovolných délkách. Oblouky z větších průměrů jsou vyráběny prostřednictvím ručních strojů.