Další oblastí podpory sportovních aktivit jsou Tenisové kempy pro děti a mládež od 8 do 18 let, které probíhají pravidelně v letních měsících v Kostelci nad Orlicí. Jejich záměrem je pomoci během kempu utvářet nové a správné impulsy do tréninku a osobního života, prostřednictvím profesionálně vedeného tréninku, napínavých her a soutěží. Více na www.gigacamp.cz.