icon-checkShieldBig icon-handshake icon-checkSimple logo kondor

KONDOR, s.r.o. je ryze českou společností, poskytující kvalitní dodávky hutních a doprovodných materiálů a navazujících služeb. Disponuje moderním skladovým a dělícím centrem a sítí poboček. Prostřednictvím týmu zodpovědných a motivovaných zaměstnanců s vysokou profesionalitou a odborností plní požadavky zákazníků a dalších zainteresovaných stran se zaměřením na jejich spokojenost.


Vedení společnosti vyhlašuje v rámci zavedeného SMKSystém managementu (řízení) kvality následující politiku kvality

 • Být seriózní firmou, plnící řádně své závazky vůči všem zainteresovaným stranám.
 • Rozšiřovat portfolio zákazníků, se zaměřením na firemní klientelu.
 • Rozšiřovat nabízené produkty a služby v souladu s vývojem nových technologií a trhu.
 • Efektivně využívat firemních zdrojů.
 • Zajišťovat finanční stabilitu společnosti a rozvíjet tak její potenciál.
 • Podporovat vzájemnou komunikaci se zákazníky, zaměstnanci i dalšími zainteresovanými stranami.

Pro podporu této politiky kvality se vedení společnosti zavazuje

Ve vztahu k zákazníkům

 1. Kompletovat zakázky s dodávkou širokého sortimentu a služeb dle jejich požadavků.
 2. Usilovat o rychlé vyřízení všech kroků zakázky, od objednání po dodání.
 3. Poskytovat moderní a kvalitní služby v oblasti armovny, pálení, řezání a stříhání.
 4. Na přání zajistit dopravu zakázky na zvolené místo nebo umožnit vyzvednutí zakázky na všech dostupných prodejnách obchodní sítě.

Ve vztahu k SMKSystém managementu (řízení) kvality

 1. Neustále zvyšovat efektivnost svých procesů a jejich prostřednictvím soustavně zlepšovat celý SMKSystém managementu (řízení) kvality.
 2. Stanovovat na základě této politiky cíle kvality a pravidelně je vyhodnocovat.
 3. Provádět pravidelné monitorování a analýzu všech firemních procesů a výsledky zohledňovat při následném řízení a plánování.
 4. Stanovovat jasnou organizační strukturu, zachycující systém řízení a odpovědnosti vedoucích pracovníků a určovat povinnosti a kompetence zaměstnanců.
 5. Plnit příslušné požadavky normy ISO 9001 a požadavky zákonů a právních předpisů.
 6. Informovat všechny zainteresované strany o důležitých změnách a skutečnostech.
 7. Komunikovat požadavky SMK všem svým zaměstnancům a podporovat je v proaktivním zapojení v jejich naplňování.