Cílem společnosti je aktivně rozvíjet spolupráci se zákazníky, která je založena na oboustranné důvěře.

V posledních letech došlo k výrazným změnám, které postupně vedly k přizpůsobení se požadavkům trhu. Největším mezníkem v historii společnosti je otevření nového centrálního skladu v roce 2009 v sídle společnosti v Praze 5 - Radotíně. Prostřednictvím centrálního skladu a 8 prodejních míst nabízí společnost široké spektrum materiálů a služeb s přidanou hodnotou z pohledu kvality a rychlosti.


Součástí centrálního skladu je dělicí centrum pro dělení nosičů a ostatních tyčových materiálů,
pálicí centrum pro výpalky plechů, armovna zabývající se ohýbáním betonářské výztuže a sítí. Prostřednictvím centrálního skladu je každý pracovní den prováděno zásobení jednotlivých provozoven nejenom materiálem na sklad, ale i materiálem k přímému odběru zákazníkem na konkrétní provozovně.

Kapacita skladových prostor, ve spojitosti s technickým vybavením, umožňuje realizaci objemově různorodých zakázek, které zahrnují mimo jiné i výrobu polotovarů, provádění přířezů, dělení pod úhlem a kompletaci zakázky z různých materiálů nejenom v jakosti S235.

NAŠI ZÁKAZNÍCI OD NÁS MOHOU VŽDY OČEKÁVAT: 

Serióznost
Společnost dbá na rozvíjení obchodních vztahů směřujících k oboustranné spokojenosti. Pokládá za samozřejmé otevřenou komunikaci a dodržování svých závazků vůči svým zákazníkům, dodavatelům a státní správě.


Kvalifikovaný personál
Pravidelně realizovaná školení, která vedou ke zvyšování odborné úrovně všech zaměstnanců jak po stránce obchodní, tak technické.


Rychlost
Většinu materiálů, které se nacházejí na jednotlivých prodejních místech, si zákazník může odebrat ihned. Materiál připravený v centrálním skladě je obvykle k dodání během 24 hodin od objednání.


Informovanost
Stávající prodejní místa disponují základní nabídkou sortimentu a díky on-line propojení s centrálním skladem mají okamžitý přehled o dalších materiálech či aktuálním stavu zpracovávané zakázky.

Přesnost
Neustále dochází k postupnému obnovování strojového zařízení na všech prodejních místech za účelem zvýšení kvality dělení.


Dopravu materiálu
Společnost disponuje vlastní dopravou pro odvoz zakázek objemu do 9 tun s hydraulickou rukou, případně do objemu 24 tun bez hydraulické ruky s obslužností regionu Čechy.

Něco navíc
Zkompletování zakázky z různých druhů materiálů, využitím širokého spektra služeb, představuje významnou přidanou hodnotu, která zákazníkům přináší nezanedbatelnou úsporu.Máte stejné či podobné potřeby ...?