V neposlední řadě  pomáhá naše firma, prostřednictvím svých zaměstnanců, vybraným organizacím. Každý zaměstnanec může 1 x ročně poskytnout finanční dar obcím a právnickým osobám na financování kultury, školství, tělovýchovy a sportu, na ochranu zvířat, na účely sociální, ekologické, humanitární a mnohé další a to vše v souladu se zákonem 586/1992, §20, odstavec 8.

DDM Kutná Hora
DDM Modřany
Klub důchodců Tmaň
MČ Praha 16
SDH Doksy
SDH Chlustina
MŠ Balónek
MŠ Oáza
ZŠ Mendelova
ZŠ Třebíč

a další ...